Mesto má nového nájomcu kúpaliska

n 18.3.2014 16:01 - Krupina

Obyvatelia Krupiny by už toto leto nemali byť bez kúpaliska. Tamojšia samospráva totiž nedávno podpísala nájomnú zmluvu s podnikateľom z Hontianskych Nemiec na prenájom areálu Tepličky. Jej súčasťou je aj záväzok zrekonštruovať tamojšie kúpalisko do začiatku prázdnin.

Obnova kúpaliska aktuálne tesne atakuje čelo internetovej občianskej ankety o investičných prioritách mesta Krupina. Najviac hlasov majú zatiaľ rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča a výstavba novej športovej haly. Samospráva má podľa zmluvy poskytnúť prenajímateľovi na opravu kúpaliska 44 000 eur, on sám má vynaložiť ďalších 23 000 eur. Zmluvu s nájomcom uzatvorilo mesto na desať rokov s prednostným právom na jej predĺženie. Ročný nájom má byť jedno euro. Keďže voda zo zdroja, ktorý zásobuje kúpalisko vodou je studená, mesto nájom podmienilo vybudovaním solárneho ohrevu.

Súťaž o nájom

Okrem toho má nájomca zrekonštruovať oba bazény – 25-metrový a detský, vybudovať plážové ihrisko, šatne so sprchami a toaletami či tobogan. Predchádzajúcemu nájomcovi vypovedalo mesto zmluvu vlani v septembri. V lete ho totiž pre technické príčiny neotvoril, mesto však o tom vopred neinformoval a nesplnil tiež niekoľko ďalších podmienok zmluvy. Magistrát následne vyhlásil súťaž na nájom kúpaliska, ktorá ale bola neúspešná. Druhá súťaž bola potom vyhlásená v decembri 2013. Do súťaže sa prihlásil jediný záujemca, ktorý napokon aj uspel. Podľa primátora Radoslava Vazana v podmienkach bolo, že kúpalisko dostane taký subjekt, ktorý do neho investuje a zároveň stanoví prijateľné vstupné. Rozhodovať mal aj prísľub ďalšieho rozvoja.

TASR