Volejbalový turnaj o Pohár primátora

n 17.3.2014 18:59 - Krupina

V telocvičniach Základnej školy (ZŠ) J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v Krupine sa uskutočnil už VIII. ročník Volejbalového turnaja zmiešaných družstiev O pohár primátora mesta Krupina.

69. výročie oslobodenia

Turnaj sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti výročí oslobodenia mesta Krupina. Tento rok sme si pripomenuli už 69. výročie oslobodenia nášho mesta. Ako nás informovala Zdenka Sýkorová z IC Krupina, turnaja sa už tradične zúčastňujú firmy pôsobiace v meste. Tohto roku sa ho zúčastnilo 7 družstiev, menovite: Mesto Krupina – organizátor turnaja, COOP Jednota SD+LC Stred Krupina, Lind Mobler Slovakia, s. r. o., Krupina, Wittur s. r. o. Krupina, spoločné družstvo Základných škôl Krupina, Mesto Zvolen a obhajcovia z minulého ročníka, hráči družstva IN KA. Turnaj sa hral v dvoch hracích skupinách. Po vzájomných zápasoch systémom každý s každým v skupinách, sa odohrali semifinálové a finálové zápasy.

Pekné športové výkony

Aké bolo konečné poradie družstiev tohto športového podujatia? Na siedmom mieste skončilo družstvo spoločnosti Wittur s. r. o. Krupina, na šiestom mieste sa umiestnili Základné školy Krupina, na piatom hráči za spoločnosť Lind Mobler Slovakia s. r. o. a na štvrtom mieste organizátor turnaja – Mesto Krupina. Víťazný pohár za umiestnenie na treťom mieste si odnieslo družstvo COOP Jednota SD+LC Stred Krupina, za druhé miesto minuloroční obhajcovia titulu, družstvo IN KA. 

Pohár primátora 

Prvé miesto a putovný Pohár primátora mesta si tento rok svojimi športovými výkonmi vybojovalo družstvo Mesta Zvolen. Ďakujeme zúčastneným družstvám za pekné športové výkony a tešíme sa zase o rok, na v poradí už IX. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev O pohár primátora mesta Krupina.

(nym)