Čítaj,aby si žil

n 2.4.2014 19:44 - Krupina
Výrok „Čítaj, aby si žil“ kedysi vyslovil francúzsky spisovateľ Gustave Flaubert. A práve tento výrok sa stal mottom už v poradí šiesteho ročníka Čitateľského maratónu Jozefa Cígera Hronského, ktorý zorganizovali pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry pre svojich žiakov od l. po 9. ročník na Základnej škole J. C. Hronského v Krupine.

Čitateľský maratón sa konal prvý tohtoročný jarný deň. „Bol to deň ako každý iný, a predsa v našej škole niečim výnimočný,“ povedal nám riaditeľ školy Marian Hecl. Bol výnimočný, lebo každý sa snažil ukázať svoje najlepšie čitateľské schopnosti, a tým aj kladný vzťah ku knihe. Ako začal tohtoročný čitateľský maratón na ZŠ Jozefa Cígera Hronského? K žiakom a samozrejme aj učiteľom sa prihovoril v školskom rozhlase najprv riaditeľ školy. Tak asi o 7.50 hodine otvorili maratón čítaním úryvku z kníh J. C. Hronského cez školský rozhlas pani učiteľky Adriana Krejčiová a Alexandra Melichová.

Maratón s Hronským

Na maratóne sa tentokrát čítali knihy, ktorých autorom bol J. C. Hronský. Žiaci prvého stupňa čítali knihu Zlatý dážď a na II. stupni knihu Traja hrdinovia. Z akej príležitosti sa konal 6. ročník čitateľského maratónu? V tomto roku to bolo pri príležitosti 60. výročia vzniku tejto školy. Niečo po ôsmej hodine sme otvorili dvere
V. B triedy. Hneď pri dverách, v prvej lavici práve začali s čítaním knihy „Traja hrdinovia“. V triede bolo 22 žiakov. Timea Petrovkinová a Anton Neurath boli ako prví, ktorí čítali. Trojčlenná porota zostavená z ôsmakov pozorne merala čas a sledovala chyby pri čítaní.

7 hodín a 33 minút

Podobný priebeh bol aj v II. A triede. V tejto triede sa pripravovalo na maratón 24 žiakov. Program osláv 60. výročia založenia školy je naozaj pestrý. Každý žiak čítal text z knihy jednu minútu. Do maratónu sa zapojilo 440 žiakov. Doba súbežného čítania prvého a druhého stupňa bola sedem hodín a tridsaťtri minút.
Medzi najlepšie čítajúce triedy na prvom stupni patrila trieda 4. C, na druhom mieste sa umiestnila 3. A, na treťom mieste 4. B trieda. Žiaci na prvom stupni prečítali až 12 171 slov za 3 hodiny 53 minút. Riaditeľ školy M. Hecl vyslovil pochvalu prváčikom, ktorí sa len nedávno začali učiť čítať a spolu dokázali prečítať
483 slov.

Nový rekord

Na druhom stupni medzi najlepšie čítajúce triedy patrila 8. C, na druhom mieste bola 9. B a tretie miesto získala 9. A. Starší žiaci prečítali 25 843 slov za 4 hodiny a 20 minút. Z tohto stupňa prečítali počas maratónu 38 014 slov. V roku, ktorý je 60. výročím založenia školy, vytvorili nový rekord s priemerom počtu prečítaných slov na jedného žiaka 86,4, čím prekonali rekord z roku 2013, ktorý bol 85,7 slov.

Význam čítania


Čo dodať na záver? Všetkým žiakom školy patrí poďakovanie za zodpovedný prístup k maratónu. Riaditeľ školy Marian Hecl vyslovil osobitné poďakovanie žiakom z 8. C triedy — Nine Macoškovej, Laure Korčokovej, Jozefíne Vicianovej, Viktórii Lihockej, Lujze Beniačovej a Marianovi Hriňovi za významnú pomoc pri realizácii 6. ročníka Čitateľského maratónu J. C. Hronského. Aj takýto spôsob aktivít môže dopomôcť priblížiť žiakom význam čítania kníh, a tak obohatiť ich vedomosti.

Text a foto: (-an)