Viac foto v galérii

Projekt Nebuď otrok drog už má víťazov

n 1.4.2014 16:52 - Krupina

V kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR odovzdala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník ceny najlepším v projekte „Nebuď otrok drog“. Medzi ocenenými bol aj žiak z Krupiny.

O nevšednom záujme o súťaž Nebuď otrok drog, ktorá bola zameraná na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí, svedčí aj množstvo súťažných prác. Bolo ich celkom 647. Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl písali príbehy, kreslili obrázky. Kvalita súťažných prác bola na vysokej, takmer profesionálnej úrovni. Všetky súťažné práce sú zverejnené na webovej stránke Školského servisu TASR alebo na stránke nebudotrokdrog.sk.


Cena do Krupiny

 

Ocenenia vo forme tabletov, fotoaparátov a diktafónov získalo celkom 37 jednotlivcov a školských kolektívov, medzi ktorými bol aj Lukáš Záslav z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine. „Drogy sú skutočne realita a my tým, že sa budeme tváriť, že nie sú, tak sa nič nezmení. Ale je to úžasné, podľa mňa najlepšie cesta je, keď počúvajú rovesníci rovesníkov. My môžeme urobiť všetko pre to, čo vládzeme, ale v určitom veku sa stávame starými a trápnymi, a vtedy naozaj nastupujú rovesníci, ktorých vypočujete. Na tieto deti môžu byť ich rodičia pyšní, že urobili veľa pre svojich rovesníkov,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. „Aj vzhľadom na to, aký ohlas mal tento projekt, TASR v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva pripraví aj na budúci rok projekt, ktorý bude mať podobné, možno trochu väčšie dimenzie. Myslím si, že ohlas, ktorý sme mali, nám jednoznačne ukázal, že takéto projekty sú užitočné nielen pre deti samotné, ale aj ako iný spôsob osvety, ktorý dokážeme robiť,“ doplnil generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník. „Som veľmi rada, že som medzi ocenenými. Už minulý rok som poslala príspevok do súťaže Mladá slovenská poviedka, v ktorej som získala čestné uznanie za štvrté miesto,“ povedala jedna z ocenených Tatiana Piliarová zo ZŠ na Martinskej ulici v Žiline.

TASR, (vj)